Novosti


Dijeljenje znanja i iskustava u digitalizaciji zemljišnih knjiga i katastra

  Kategorije: Događanja Portfelj

Sređene zemljišne knjige jedan su od preduvjeta za bolju investicijsku klimu. One trebaju osigurati jednostavno upravljanje nekretninama, upis vlasništva i realizaciju ulaganja. Kako stručnjaci Ericssona Nikole Tesle digitalizacijom doprinose tom cilju moglo se čuti na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku.

VII. Hrvatski kongres o katastru Na VII. Hrvatskom kongresu o katastru i LADM  (Land Administration Domain Model) 2022 radionici koja je okupila veliki broj stručnjaka prvenstveno iz područja geodezije i geoinformatike kompanijski stručnjaci iz područja ePoslovanja Josip Šimić i Grgo Dželalija prezentirali su dvije teme iz područja digitalizacije zemljišne administracije u kojem je Ericsson Nikola Tesla prisutan već više od 15 godina. Konferenciju pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge geodeta organiziralo je Hrvatsko geodetsko društvo u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Državnom geodetskom upravom i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije.

Josip Šimić Josip Šimić prezentirao je rad na temu „Upravljanje zemljišnim podacima Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra“ u kojem je sagledao dosadašnji razvoj Zajedničkog informacijskog sustava za zemljišne knjige i katastar (ZIS) te prezentirao mogućnosti za njegov budući razvoj.

Stručnjaci Ericssona Nikole Tesle razvili su ZIS sustav zahvaljujući kojem građani na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njen smještaj u prostoru u okviru Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra koji je Vlada Republike Hrvatske pokrenula 2003. godine. ZIS sustavom uspostavljena je centralna procesno-orijentirana aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišnih knjiga koja osigurava jedinstvenu praksu u postupanju i digitalnu komunikaciju između različitih relevantnih institucija. Uvođenje ovakvog sustava osiguralo je značajne vremenske i financijske uštede te transparentnost postupanja. U veljači 2021. godine obilježeno je 10 godina rada ZIS-a u kojima je sustav doživio brojne nadogradnje, posebno u dijelu koji se odnosi na javne servise za građane i ključne vanjske korisnike. Cilj je najnovijeg projekta „Upravljanje zemljišnim podacima (e-servisi)“ potaknuti učinkovitu razmjenu zemljišnih podataka putem elektroničkih usluga između tijela državne uprave. Uspostava ovog interoperabilnog sustava osnovna je pretpostavka za ubrzavanje ekonomske aktivnosti u državi. Dodatno, kroz projekt „Razvoj i nadogradnja jedinstvenog poslužnog mjesta (OSS) ZIS-a“ isporučiti će se novi, redizajnirani OSS portal koji će biti značajno jednostavniji za korištenje krajnjim korisnicima i prilagođen novim generacijama mobilnih uređaja.

Grgo DžežalijaEricsson Nikola Tesla razvio je i aplikativno rješenje te implementirao informacijski sustav katastra infrastrukture (HR-KI) i jedinstvene informacijske točke (JIT) za Državnu geodetsku upravu. Zato je drugi rad na ovoj konferenciji bio iz ovog područja. Grgo Džežalija, prezentirao je rad „Toward Croatian utility registration implementation model based on LADM“ u kojem je je razmotrio mogućnost primjene Land administration Domain Model-a (LADM) i standarda LandInfra prilikom modeliranja pravnih i fizičkih karakteristika mreže komunalne infrastrukture. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi (i drugi objekti) elektroenergetske, elektroničko-komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture, što je približno 330.000 km vodova.

Na stranicama Hrvatskog geodetskog društva dostupni su snimljeni video materijal konferencije kao i zbornik radova.

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice