Novosti


Informacija o stjecanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće:

investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeću kupnju dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE)

  • dana 28. prosinca 2021. godine kupljeno je 1.596 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.849,96 kn po dionici, što predstavlja 0,12% temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenog stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 6.951 vlastitu dionicu, koje čine 0,52% temeljnog kapitala Društva.


   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice