Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson za drugo tromjesečje 2022. godine

  Kategorije: Poslovni rezultati

 
Financijski naglasci za drugo tromjesečje 2022. godine
 
  • Organska prodaja Grupe porasla je 5% u odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine zahvaljujući porastu prodaje u segmentu Mreže u Sjevernoj Americi i Europi. Ostvarena prodaja iznosila je 5,83 milijardi eura (drugo tromjesečje 2021.: 5,12 milijardi eura). 
  • Ostvarena bruto dobit porasla je na 2,45 milijardi eura (2,23 milijardi eura) potaknuta većom prodajom. Bruto marža iznosila je 42.1% (43.4%) na što su utjecali niži prihodi od prava intelektualnog vlasništva u iznosu od 84 milijuna eura kao i troškovi lanca opskrbe, što je djelomično neutralizirano vremenskim rasporedom prodaje softvera u jednom velikom ugovoru i drugim poboljšanjima.
  • Ostvarena dobit prije kamata i poreza (EBIT) iznosila je 681,1 milijun eura (541,1 milijun eura), kao rezultat veće prodaje i bruto dobiti. EBIT marža iznosila je 11.7% (10.6%).
  • Ostvarena dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITA) iznosila je 699,8 milijuna eura (569,1 milijun eura) uz EBITA maržu od 12,0% (11,1%). EBITA marža tijekom četiri kvartala bila je 14%.
  • EBIT marža u segmentu Mreže iznosila je 19,2% (21,7%) na što su utjecali niži prihodi od prava intelektualnog vlasništva, povećani troškovi komponenti i logistike te proaktivna ulaganja u otpornost opskrbnog lanca, što je djelomično neutralizirano rasporedom prodaje softvera u velikom ugovoru.
  • Ostvarena neto dobit iznosila je 438,5 milijuna eura (363,9 milijuna eura).
  • Slobodni novčani tok, prije spajanja i preuzimanja, iznosio je 410,5 milijuna eura (382,5 milijuna eura). Neto novčana pozicija na dan 30. lipnja 2022. godine iznosila je 6,56 milijardi eura u usporedbi s 4,08 milijardi eura na dan 30. lipnja 2021. godine.
  • Dan tržišta kapitala planiran je za 15. prosinca 2022. godine.
     
Komentar Börjea Ekholma, predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson (NASDAQ:ERIC)
 
Snažan poslovni zamah nastavio se tijekom drugog tromjesečja. Uvođenje 5G mreža i povećanje tržišnog udjela rezultiralo je organskim rastom prodaje [1] od 5% u tromjesečju. Prilagodili smo strukturu naše Grupe kako bismo ojačali provedbu naše strategije - biti vodeći pružatelj mobilne infrastrukture i uspostaviti fokusirano poslovanje s poduzećima. Individualni korisnici, poduzeća i društvo bit će digitalizirani putem 5G na način kakav dosad nismo vidjeli. Uz našu strategiju u poziciji smo iskoristiti te prilike kako bismo omogućili daljnji rast.
 
Tehnološko vodstvo temelj je naše strategije rasta. Od 2017. naša povećana ulaganja u istraživanje i razvoj stvorila su značajnu vrijednost. Geopolitička situacija također je zahtijevala proaktivna ulaganja kako bismo smanjili rizik za naš opskrbni lanac i osigurali da u skladu s našom strategijom ojačamo poziciju na tržištu. Situacija u globalnom opskrbnom lancu i dalje je izazovna, a inflatorni pritisci jaki, što rezultira povećanjem troškova na čemu naporno radimo kako bismo ih ublažili, koliko god je to moguće. Kako ugovori istječu, nastojimo prilagoditi cijene. Međutim, vjerujemo da je najbolji način za kompenzaciju povećanja troškova kontinuirano ulaganje u tehnologiju kako bi se povećala brzina uvođenja novih inovativnih rješenja na tržište.
 
Ispunjavanje obveza prema kupcima u trenutačnim izazovnim uvjetima predstavlja trošak koji smanjuje bruto maržu. Povećani troškovi uvelike su apsorbirani našim ulaganjima u inovacije i stalna poboljšanja. Povećana prodaja rezultirala je povećanjem bruto prihoda u apsolutnom iznosu od 224 milijuna eura u usporedbi s drugim tromjesečjem prošle godine, unatoč nižim prihodima od prava intelektualnog vlasništva od 84 milijuna eura.
Iako 5G predstavlja mobilnu tehnologiju koja se najbrže širi, penetracija na globalnoj razini još uvijek je u ranoj fazi. Predviđamo da će globalna izgradnja 5G biti veća i trajati dulje od prethodnih mobilnih generacija. Izgradnja će uključivati razvoj korisničkih slučajeva, kao što su fiksni bežični pristup, mobilne igre i aplikacije za proširenu stvarnost (XR - extended reality) te nova područja, kao što su poduzeća i hitne službe. 
 
Prodaja u segmentu Mreže [1] organski je porasla za 6% u drugom tromjesečju zahvaljujući porastu tržišnog udjela. Bruto marža iznosila je 45,1% (47,9%), pod utjecajem nižih prihoda od prava intelektualnog vlasništva, povećanih troškova komponenti i logistike te proaktivnih ulaganja u otpornost opskrbnog lanca, što je omogućilo nastavak dobrih isporuka u tromjesečju. Nastavljamo ulagati u poboljšanje i proširenje naše ponude, a u tromjesečju smo povećali ulaganja u istraživanje i razvoj prvenstveno za Cloud RAN i ubrzavanje sljedeće generacije Ericsson Silicon (ASIC).
 
Prodaja u segmentu Digitalne usluge [1] organski je porasla za 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uz snažan rast cloud native 5G jezgrene mreže i EBIT od -121,3 milijuna eura (-149,3 milijuna eura). Ubrzana implementacija projekata 5G jezgrene mreže s inicijalnim troškovima uvođenja djelomično su neutralizirali poboljšanu maržu od povećane prodaje softvera.
 
Prodaja u segmentu Upravljane usluge [1] ostala je nepromijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine s EBIT maržom od 11,2% (8,1%). S EBIT maržom [2] tijekom četiri tromjesečja od 9,5%, postigli smo cilj za 2022. godinu, dva tromjesečja prije plana.
 
Nova struktura Grupe, o kojoj ćemo izvještavati od trećeg tromjesečja, daje nam dobru poziciju za provođenje naše strategije. Segment Cloud softver i usluge formiran je spajanjem Digitalnih usluga i Upravljanih usluga kako bi se stvorila snažnija ponuda dok se naši korisnici kreću prema 5G koristeći cloud tehnologije i inteligentnu automatizaciju. Poslovanje  u području Digitalne usluge oslanja se na naše tehnološko vodstvo kako bi se ubrzala tranzicija korisnika na cloud native mreže. Fokusirani smo na zaokrete u poslovanju kako bismo podržali Grupu u postizanju dugoročnih ciljeva.
 
Segment Poduzeća uključuje Bežična rješenja za poduzeća, kombinirajući Cradlepoint s Dediciranim mrežama kako bi se zadovoljile rastuće potrebe za poslovnim rješenjima. Segment Poduzeća također će uključivati Global Network Platform, za koju vjerujemo da će stvoriti značajne promjene u industriji budući da će sve mogućnosti mreže biti dostupne globalnim zajednicama programera i poduzećima. To će potaknuti inovacije i nove mogućnosti monetizacije za operatore. Planirano stjecanje Vonagea važan je temelj za to i radimo na dobivanju odobrenja i zatvaranju transakcije prije kraja srpnja. Treći element segmenta Poduzeća su Tehnologije i novi poslovi, prethodno unutar segmenta Poslovanje u nastajanju i ostalo.
 
Na prihode od licenciranja prava intelektualnog vlasništva utjecalo je nekoliko ugovora o licencama za patente koji istječu i čekaju obnovu te pregovori o 5G licencama u kvartalu. Uvjereni smo u svoju jaku 5G poziciju i vodeći portfelj patenata, što nas dobro pozicionira da zaključimo obnove ugovora o  licencama, kao i buduće ugovore. Uz trenutne ugovore, u trećem tromjesečju prihodi od prava intelektualnog vlasništva procjenjuju se od 93,3 milijuna -140 milijuna eura.
 
Kako bismo osigurali isporuke, proaktivno smo povećali svoje zalihe. Dodatno, nepredvidive isporuke komponenti i materijala za bazne stanice dovele su do povećanja razine zaliha u cijelom našem poslovanju. Međutim, uspjeli smo djelomično nadoknaditi povećanje zaliha drugim poboljšanjima radnog kapitala, čime smo osigurali poboljšani slobodni novčani tok prije spajanja i preuzimanja u iznosu od 410,5 milijuna eura (382,5 milijuna eura). Na temelju trenutačnog stanja, očekujemo postupno smanjenje zaliha prema kraju godine.
 
Nastavljamo jačati korporativno upravljanje, upravljanje rizicima i usklađenost u cijeloj Grupi te smo u potpunosti predani poslovanju s integritetom. Nastavljamo surađivati s Ministarstvom pravosuđa i Komisijom za vrijednosne papire i burze SAD-a u vezi s izvješćem o istrazi u Iraku iz 2019. i obavijestima o kršenju GDPR-a. Ishod se ne može procijeniti u ovom trenutku. U potpunosti smo predani suradnji s američkim vlastima.
Naša strategija cilja na veću putanju rasta jer želimo razviti našu temeljnu mobilnu infrastrukturu i ostvariti dobitke od brzorastućeg tržišta poduzeća. Uz 5G, svijet doživljava najveću inovacijsku platformu do sada, gdje će sve što može biti bežično, biti bežično. Ericsson je u epicentru ovog snažnog trenda i nastavit ćemo ulagati u tehnološko vodstvo kako bismo kapitalizirali ovu poziciju. EBITA marža[2] tijekom četiri tromjesečja bila je 14% i ostajemo odlučni postići naš dugoročni cilj EBITA marže [2] od 15-18% najkasnije za 2 do 3 godine.
 
Börje Ekholm
 
[1] Prodaja prilagođena za usporedne stavke i tečaj
[2] Bez troškova restrukturiranja  

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice