Novosti


Ericsson Nikola Tesla isporučio ICT rješenje za digitalizirani monitoring vode na području Hutova Blata

  Kategorije: Projekti

Ovo cjelovito ICT rješenje podrazumijeva uvođenje centralne nadogradive IT platforme za potrebe nadzora kvalitete okoliša u zaštićenim prirodnim područjima i praćenje potencijalnih negativnih utjecaja hidroelektrana na okoliš.


Kompanija Ericsson Nikola Tesla uspješno je isporučila JP Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar cjelovito ICT rješenje koje podrazumijeva uvođenje centralne nadogradive IT platforme za potrebe nadzora kvalitete okoliša u zaštićenim prirodnim područjima i praćenje potencijalnih negativnih utjecaja hidroelektrana na okoliš. To rješenje omogućava centralno spremanje i transparentni pristup svim podacima o okolišu radi efikasnijeg praćenja i provođenja plana zaštite okoliša te uključivanja lokalne zajednice u provedbu zaštite, a koristit će se na područja Parka prirode Hutovo Blato. 

Rješenje koje je implementirala kompanija Ericsson Nikola Tesla je u svojoj osnovi IT rješenje iz područja digitalizacije okolišnih parametara putem podataka koji se telemetrijski, putem mobilne komunikacijske mreže odašilju sa senzora te se na taj način omogućuje izrada modela eutrofikacije vodnih tijela, primjenom algoritama u samom sustavu.

Povodom završetka projekta čija je implementacija trajala šest mjeseci, Karlo Guštin, voditelj odjela Nova područja i strateške inicijative istaknuo je široku ekspertizu Ericssona Nikole Tesle u području nadzora vodnih ekosustava te pojasnio: 
Ovaj je projekt primjer tehnološkog koncepta koji će dodatno ubrzati industrijsku revoluciju 4.0, započetu prije desetak godina, a koja ima za cilj omogućiti svim industrijskim sektorima nastavak održivog gospodarskog rasta, očuvanje zdravlja prirodnih ekosustava, zaštitu bioraznolikosti te povećanje kvalitete života za lokalnu zajednicu u kojoj djeluje.”
Ovim rješenjem omogućeni su: centralizirani i jednoobrazni pristup svim dostupnim povijesnim podacima koji opisuju stanje okoliša na odabranoj lokaciji, automatizirano prikupljanje parametara okoliša s mobilnih senzora, te u konačnici analitika prikupljenih podataka s ciljem interpretacije stanja okoliša temeljem procjene razine eutrofikacije za HE Čapljina

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna d.d. Mostar sve svoje poslovne aktivnosti temelji na načelima održivoga razvoja koji podrazumijeva odgovorno upravljanje, pozitivno poslovanje, zadovoljstvo svih zainteresiranih strana i dinamičan razvoj koji ne ugrožava okoliš“, izjavio je Zoran Tabak, član uprave EP HZHB i izvršni direktor za proizvodnju električne energije te dodao:
„Društvo teži neprestanom postizanju boljih rezultata zaštite okoliša te će kontinuirano poduzimati sve raspoložive mjere koje će poboljšati zaštitu okoliša u svim svojim organizacijskim dijelovima i aktivnostima. Neprekidno će se pratiti učinci djelatnosti na okoliš i revidirati postupci kako bi se smanjili štetni utjecaji toga djelovanja. Stoga vjerujemo kako je implementirani sustav u skladu s promoviranim načelima politike okoliša te će dodatno pridonijeti sustavu nadzora zaštite okoliša i poboljšavati te postaviti jasne ciljeve upravljanja zaštitom okoliša.“

Ostvarena suradnja s akademskom zajednicom i lokalnim biolozima

Uz same funkcionalnosti platforme koje omogućuju gore navedene vrijednosti, kroz projekt je također ostvarena suradnja s akademskom zajednicom i lokalnim biolozima kako bi se dodatno naglasila važnost monitoringa voda koji mora biti osmišljen tako da osigura jasan i razumljiv pregled ekološkog i kemijskog statusa.

Anita Dedić sa Sveučilišta u Mostaru navodi: ” Jezera Hutovog Blata ključna su značajka našeg prirodnog okoliša i igraju bitnu ulogu u našem društvu bilo da se radi o prirodnim ili umjetnim. Ekološko stanje je zadnjih godina značajno promijenjeno djelovanjem različitih stresora, i kao rezultat imamo smanjenju stopu endemizma, te povećanje kozmopolitskih, široko rasprostranjenih i invazivnih vrsta te sve učestaliju pojavnost cvjetanja algi i eutrofikacije. Ovim projektom-uvođenjem digitalizacije u monitoring voda omogućuje se transparentan prikaz podataka i procjena stanja sa svrhom zaštite i održivog korištenja vodenih tijela. Uz odgovarajući monitoring program omogućava se višenamjensko korištenje jezera. Brojna istraživanja i analize su pokazale da uvođenje obaveznih čimbenika za praćenje kvaliteta vode ne poskupljuje proizvodnju električne energije i očuvanje energije, ali značajno poboljšava i unapređuje kvalitetu životne sredine.

 

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice