Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson za četvrto tromjesečje i cijelu 2022. godinu

  Kategorije: Poslovni rezultati

Korporacija Ericsson objavila je poslovne rezultate za četvrto tromjesečje i cijelu 2022. godinu.

 

Financijski naglasci za četvrto tromjesečje 2022. godine

 • Na kvartal je utjecao ugovor o pravima intelektualnog vlasništva što je rezultiralo ukupnim prihodima od prava intelektualnog vlasništva od 540 milijuna eura (četvrto tromjesečje 2021.: 216 milijuna eura) i prethodno najavljenih troškova od -360 milijuna eura, uključujući rezerviranje za DOJ, kao i dezinvestiranje iz IoT-a te izlazak iz ugovora i portfelja vezanog uz softver i usluge u oblaku.
 • Organska prodaja Grupe porasla je 1% u odnosu na četvrto tromjesečje prethodne godine od čega su prihodi od prava intelektualnog vlasništva pridonijeli s 5 postotnih bodova. Ostvarena prodaja iznosila je 7,7 milijardi eura (6,4 milijarde eura), od čega je Vonage pridonio s 369 milijuna eura.
 • Bruto dobit porasla je na 3,2 milijarde eura (2,8 milijardi eura), dok je bruto marža smanjena na 41,4% (43,2%) prvenstveno zbog promjene poslovnog miksa u području Mreže i prethodno najavljenih troškova za raskid ugovora i prilagođavanje portfelja softvera i usluga u oblaku.
 • Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITA) isključujući troškove restrukturiranja iznosila je 837 milijuna eura (1,15 milijardi eura) uz EBITA maržu od 10,8% (17,9%). Na EBITA su utjecali prethodno najavljeni troškovi.
 • Slobodni novčani tok prije spajanja i preuzimanja iznosio je 1,5 milijardi eura  (1,2 milijarde eura) uglavnom potaknut smanjenim zalihama i velikom naplatom gotovine uključujući naplatu prava intelektualnog vlasništva.
 • Povrat na angažirani kapital iznosio je 15,4% (26,6%), zbog nižeg EBIT-a.

 

Financijski naglasci za cijelu 2022. godine

 • Organska prodaja Grupe [1] porasla je 3%, potaknuta povećanjem od 4% u području Mreže i 16% u području Poslovni sustavi. Ostvarena prodaja iznosila je 24,4 milijarde eura (20,91 milijarda eura).
 • Bruto dobit porasla je na 10,2 milijarde eura (9,1 milijarda eura) s porastom u područjima Mreže, Softver i usluge u oblaku te Poslovni sustavi.
 • Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITA) iznosila je 2,62 milijarde eura (3 milijarde eura) uz EBITA maržu od 10,7% (14,3%). Na EBITA su negativno utjecali prethodno najavljeni troškovi od -495 milijuna eura, djelomično kompenzirani povećanim prihodima od licenciranja prava intelektualnog vlasništva.
 • EBIT marža bez troškova restrukturiranja iznosila je 10,1% (13,9%). Isključujući Vonage i prethodno najavljene troškove tijekom godine, EBIT marža iznosila je 12,9%, dosegnuvši cilj od 12-14% za 2022. godinu.
 • Neto dobit iznosila je 1,72 milijarde eura (2,07 milijardi eura). Razrijeđena zarada po dionici iznosila je 0,51 euro (0,61 euro).
 • Slobodni novčani tok prije spajanja i preuzimanja iznosio je 2 milijarde eura (2,9 milijardi eura). Neto gotovina iznosila je 2,1 milijarda eura (5,9 milijardi eura) na kraju 2022.
 • Povrat na angažirani kapital iznosio je 14,0% (18,4%) kao rezultat većeg angažmana kapitala i nižeg EBIT-a.
 • Upravni odbor će Glavnoj skupštini predložiti dividendu za 2022. od 0,24 eura (0,23 eura) po dionici.

 

Komentar Börjea Ekholma, predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson (NASDAQ:ERIC)

Na temelju našeg rezultata u četvrtom tromjesečju na putu smo da ispunimo naš dugoročni cilj EBITA od 15-18% do 2024. Ostajemo u potpunosti predani našim strateškim ambicijama i imamo puno povjerenje u dugoročno poslovanje. Tijekom tromjesečja ostvarili smo mjerljiv napredak prema postizanju ovih ambicija, usprkos značajnim makroekonomskim preprekama. Kao što smo rekli tijekom našeg Dana tržišta kapitala, postoje kratkoročne neizvjesnosti, međutim, još uvijek smo u ranoj fazi globalnog uvođenja 5G-a i raširene digitalizacije poduzeća.

Naša strategija ostaje ukorijenjena u pokretanju održivog rasta i maksimiziranju vrijednosti za sve dionike. Uvjereni smo da imamo pravi tim i strategiju za jačanje našeg vodstva u mobilnim mrežama; za postizanje profitabilnosti u području Softver i usluge za oblak; ostvarivanje planiranih rezultata u visokorastućem području Poslovni sustavi; oblikovanje industrijskog okruženja postajući platformska tvrtka koja koristi 5G inovacijsku platformu; nastavak naše nepokolebljive predanosti kulturi integriteta.

Ovog smo tromjesečja potpisali višegodišnji licencni ugovor vezan uz prava intelektualnog vlasništva s važnim korisnikom licence. Ovaj uspjeh dobro nas pozicionira za osvajanje novih ugovora o patentnoj licenci za 5G s proizvođačima mobilnih telefona i u novim područjima kao što su potrošačka elektronika i IoT. Očekujemo značajan rast prihoda od prava intelektualnog vlasništva u sljedećih 18-24 mjeseca.

Neto prodaja Grupe [1] porasla je za 1% na godišnjoj razini, od čega su prihodi od prava intelektualnog vlasništva pridonijeli s 5 postotnih bodova. EBITA[2] od 837 milijuna eura (1,15 milijardi eura) odgovara marži[2] od 10,8% (17,9%). Pozitivan učinak većih prihoda od prava intelektualnog vlasništva nadoknađen je očekivanom promjenom poslovnog miksa i prethodno najavljenim troškovima od -360 milijuna eura. Ispunili smo našu ambiciju da smanjimo zalihe što doprinosi našem slobodnom novčanom toku prije spajanja i preuzimanja u iznosu od 1,5 milijardi eura (1,2 milijarde eura).

Naše poslovanje u području Mreže poraslo je u Indiji zahvaljujući značajnom povećanju tržišnog udjela. Kao što se očekivalo, rast od povećanja udjela na nekoliko tržišta nije mogao u potpunosti kompenzirati smanjene kapitalne troškove operatora i smanjenja zaliha na drugim tržištima, uključujući Sjevernu Ameriku. Bruto marža[2] iznosila je 44,6% (46,4%), pod negativnim utjecajem ove promjene poslovnog miksa, uključujući veći udio prodaje usluga iz velikih projekata izgradnje mreža. Ugovor o patentnoj licenci za prava intelektualnog vlasništva imao je pozitivan učinak na maržu.

Tijekom tromjesečja uspjeli smo u velikoj mjeri neutralizirati utjecaj visoke inflacije komercijalnim aktivnostima, uključujući zamjenu proizvoda. Nastavljamo ulagati u tehnologiju kako bismo poboljšali performanse i vodstvo u troškovima, proširili globalnu prisutnost i poboljšali produktivnost i kapitalnu učinkovitost u cijelom opskrbnom lancu.

U području Softver i usluge za oblak, organska prodaja[1] smanjila se za -2% isključujući prihode od prava intelektualnog vlasništva. Rast prodaje u Sjevernoj Americi – uglavnom na temelju ugovora za 5G jezgrene mreže– neutraliziran je padom u drugim tržišnim područjima. I dalje smo predani poboljšanju profitabilnosti i na jasnom smo putu prema postizanju profitabilnosti operativne dobiti za cijelu 2023. ograničavanjem razvoja manje značajnog softvera, ubrzavanjem automatizacije te promjenom fokusa s povećanja tržišnog udjela na profitabilnost. U četvrtom tromjesečju odlučili smo izaći iz određenih manje značajnih dijelova poslovanja, uz jednokratnu naknadu.

U području Poslovni sustavi nastavljamo se oslanjati na svoju poziciju u mobilnim mrežama kako bismo poboljšali svoje poslovanje. Organski je prodaja[1] porasla za 15%. Našu strategiju za poduzeća podupiru dva stupa: prvo, naše poslovanje u području bežičnih rješenja za poduzeća, usmjereno na osvajanje tržišnih prilika vrijednih više milijardi dolara za 5G optimizirana mrežna i sigurnosna rješenja. Drugo, kroz poslovanje u području globalne komunikacijske platforme, omogućit ćemo nove načine monetiziranja 5G, transformacijom načina na koji se mrežne značajke poput brzine i latencije globalno nude, koriste i plaćaju. Područje Poslovni sustavi je pokretač rasta tvrtke, a mi nastavljamo fino podešavati naš portfelj kako bismo povećali profitabilnost. U tu smo svrhu najavili prodaju našeg IoT poslovanja koje donosi gubitke u četvrtom tromjesečju. U ovom području nastavljamo ulagati u jačanje kanala za izlazak na tržište i proširiti portfelj proizvoda. Osim toga, povećavamo naša ulaganja u razvoj mrežnih API-ja koji će podupirati dugoročni rast globalne komunikacijske platforme. Od 2024. i nakon toga naše poslovanje u ovom području bit će glavni pokretač Ericssonovog dugoročnog rasta i profitabilnosti, međutim, ova će ulaganja utjecati na profitabilnost tijekom 2023.

Ostajemo pozitivni u pogledu dugoročnih izgleda za naše poslovanje. Međutim, kratkoročni izgledi, kao što smo također opisali na našem Danu tržišta kapitala, ostaju neizvjesni. Očekujemo da će operatori nastaviti koristiti postojeće resurse kao odgovor na makroekonomske probleme. Osim toga, očekujemo da operatori prilagode razine zaliha kako se situacija s opskrbom bude olakšavala. Ovi su trendovi počeli utjecati na područje Mreže u četvrtom tromjesečju i očekujemo da će se nastaviti barem tijekom prve polovice 2023. U isto vrijeme, očekujemo dobar rast zbog osvajanja tržišnog udjela, iako to u potpunosti ne nadoknađuje kratkoročne probleme. Dugoročno, kapitalna ulaganja potaknuta su rastom prometa. S obzirom na kratkoročne makroekonomske probleme, očekujemo da će područje Poslovni sustavi rasti nešto sporije nego tijekom 2022.

Iako je u tromjesečju došlo do ublažavanja izazova vezanih uz lanac opskrbe, inflatorno okruženje se zadržalo. Ostajemo usredotočeni na upravljanje kratkoročnim izazovima kroz naše komercijalne inicijative, ali i na način da Ericsson učinimo troškovno učinkovitijim. Očekujemo da ćemo tijekom drugog tromjesečja 2023 početi osjećati učinak naših 810 milijuna eura uštede u troškovima. Predviđamo pad marži u području Mreže tijekom prve polovice 2023. zbog promjene poslovnog miksa. U prvom tromjesečju očekujemo da će EBITA[2] za Grupu biti nešto niža od EBITA[2] prošle godine, uz poboljšanja tijekom godine.

I dalje smo usredotočeni na postizanje rješenja s američkim vlastima u vezi s prethodno najavljenim obavijestima o kršenju Sporazuma o odgođenom kaznenom postupku (DPA) koje je primila kompanija. S tim u vezi, a budući da smo sada u poziciji napraviti dovoljno pouzdanu procjenu financijske kazne (i dodatnih troškova praćenja) povezane s rješavanjem kršenja, ovo smo tromjesečje knjižili/rezervirali 207 milijuna eura  (približno 220 milijuna USD).

Zasebno, a u vezi s prošlim događanjima opisanim u izvješću o istrazi tvrtke u Iraku iz 2019., nastavljamo, u punoj suradnji s DOJ-om i SEC-om, temeljito istraživati činjenice kako bismo utvrdili jesu li optužbe opravdane.

Izgradnja kulture etike i integriteta ostaje glavni prioritet i uvjeren sam da će najbolja praksa usklađenosti našoj kompaniji osigurati konkurentsku prednost. Dogovor kompanije s DOJ-om i SEC-om 2019. i tekuća istraga o prošlom ponašanju u Iraku jasno naglašavaju važnost inteligentnog donošenja odluka i učinkovitog upravljanja rizikom.

Zaključno, želio bih zahvaliti svim svojim kolegicama i kolegama na njihovoj marljivosti i naporima da isporuče dugoročnu vrijednost dionicima dok nastavljaju izvršavati našu strategiju. Predanost i strast našeg tima ono je što me najviše inspirira dok redefiniramo našu kompaniju i našu industriju. Radnje koje smo poduzeli pozicionirale su nas u istinskog lidera u industriji.

Börje Ekholm

predsjednik i generalni direktor

 

[1] Prodaja prilagođena za usporedne stavke i tečaj

[2] Bez troškova restrukturiranja

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice