Novosti


Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Dana 10.11.2023. godine i 13.11.2023. godine dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, otpustilo je ukupno 85 vlastitih dionica, koje čine 0,006% temeljnog kapitala Društva. Svrha otpuštanja je dodjela dionica zaposlenicima Društva sukladno Programima nagrađivanja.
Nakon navedenog otpuštanja Društvo posjeduje 5,956 vlastitih dionica, koje čine 0,447% temeljnog kapitala Društva.
Ericsson Nikola Tesla d.d.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice