Novosti


Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

  Kategorije: Događanja Investitori

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine u sjedištu kompanije u Krapinskoj 45, u Zagrebu. Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavljeno je 61,02 posto ukupnog kapitala Društva što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Skupštinu je vodila predsjednica Skupštine Branka Vučemilo Elezović, dok je rad Skupštine nadgledao javni bilježnik Vladimir Marčinko.

Uz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva rad Skupštine pratili su Franck Bouetard, predsjednik Nadzornog odbora, Olgica Spevec zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva i Petar Šimundža, član Nadzornog odbora.

Prije glasanja o predloženim odlukama direktorica Društva Gordana Kovačević detaljno je prezentirala poslovanje Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla u 2023. godini, te se dodatno osvrnula na strategiju Ericsson Nikola Tesla Grupe, poslovna očekivanja i trendove u narednom razdoblju, dok je direktor financija, nabave i upravljanja komercijalnim ponudama Damir Bušić prezentirao financijska izvješća te ključne financijske pokazatelje ostvarene u 2023. godini.

Izvješće neovisnog revizora prezentirao je Domagoj Hrkać, partner u revizorskoj kući KPMG Croatia. Olgica Spevec predstavila je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d. donijela je sljedeće Odluke:

Točka 5.

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2023. godini.“

Točka 6.

„Donosi se odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće djelatnosti dodaju sljedeće djelatnosti:

„* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

* geodetska djelatnost

* ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

* ugradnja, popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje

* kemijsko čišćenje i dezinfekcija rashladnih, klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme

* projektiranje i proizvodnja proizvoda i dijelova za klimatizaciju i ventilaciju

* proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena

* rezanje, oblikovanje i obrada kamena

* djelatnost prijevoza otpada

* postava i demontaža privremene prometne signalizacije“  

Točka 7.

„Donosi se odluka o izmjeni Statuta Društva kako slijedi:

Popisu djelatnosti na kraju članka 3. Statuta dodaju se:

„* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

* geodetska djelatnost

* ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

* ugradnja, popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje

* kemijsko čišćenje i dezinfekcija rashladnih, klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme

* projektiranje i proizvodnja proizvoda i dijelova za klimatizaciju i ventilaciju

* proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena

* rezanje, oblikovanje i obrada kamena

* djelatnost prijevoza otpada

* postava i demontaža privremene prometne signalizacije“  

U članku 4. Statuta iza 1. stavka dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Društvo može osnivati podružnice preko kojih će obavljati svoje djelatnosti. Odluku o osnivanju podružnice donosi Uprava Društva.“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene. ” 

Točka 8.        

„Dobit Društva za financijsku godinu 2023. u iznosu od 18.840.713,66 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.

Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 10 eura po dionici i izvanredna dividenda od 5 eura po dionici, odnosno ukupno 15 eura po dionici, iz zadržane dobiti iz 2022. i 2023. godine.

Dividenda će se isplatiti 17.07.2024. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji na dan 03.07.2024. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 02.07.2024. godine (ex date). ”

Točka 9.

„Odobrava se Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2023. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. ”

Točka 10.

„Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2023. godini.”

Točka 11.

„Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su nadzirali vođenje Društva u 2023. godini.”

Točka 12.

“Za revizora poslovanja u 2024. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17,  10000 Zagreb. ”


Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

 

Galerija slika

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice