Izazovi pred zdravstvenim sustavima dobro su poznati već godinama, no tijekom vremena postaju sve složeniji. Bilo da se radi o sve starijoj populaciji, sve većem broju kroničnih bolesti, nedostatku zdravstvenog osoblja svih profila, nedostupnosti zdravstvene skrbi u određenim područjima, sve većim očekivanjima samih pacijenata, odnosno, građana općenito, osiguravanje kvalitetne i učinkovite zdravstvene skrbi zdravstvenim vlastima postaje sve veći izazov. S druge strane, optimalno korištenje novih dostupnih lijekova, najnovijih postupaka ili modernih medicinskih uređaja, te primjena velike količine novog znanja zdravstvenim djelatnicima predstavljaju izazove s kojima se moraju suočiti u ograničenom vremenu koje imaju na raspolaganju za svakog pacijenta. Na raspolaganju su im mnoge organizacijske i tehničke mjere za prevladavanje tih izazova, ali uvođenje i kvalitetno korištenje informacijskih sustava jedna je od mjera koja može dovesti do kvantnog skoka u kvaliteti pružanja zdravstvene skrbi, utječući na gotovo sve aspekte tog procesa.

Ericsson Nikola Tesla u eHealth portfelju ima široku paletu proizvoda temeljenih na međunarodnim standardima i integracijskim profilima u zdravstvenoj informatici kao što su HL7 FHIR i IHE, poput repozitorija i registra dokumenata, registra osoba i pacijenata, registra entiteta u zdravstvu, bolničkog informacijskog sustava te modula podrške donošenju kliničkih odluka. Ovi se proizvodi mogu integrirati u već postojeće informacijske sustave, ali kompanija nudi i čitava rješenja poput sustava za propisivanje i izdavanje lijekova (eRecept), sustava za propisivanje i odobravanje uputnica te upravljanje otpusnim pismima i specijalističkim nalazima (eUputnica), kao i elektronički zdravstveni zapis (eKarton).

Rješenja temeljena na proizvodima tvrtke Ericsson Nikola Tesla omogućavaju:

ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA

 • u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta pristup sveobuhvatnim medicinskim i administrativnim podacima pacijenta gdje god da su oni nastali
 • na uniforman način dobivanje podrške za upravljanje kliničkim informacijama
 • na jednostavan način provedbu različitih aktivnosti (propisivanje ili izdavanje lijeka ili medicinskog pomagala, propisivanje, dohvaćanje ili odobravanje uputnice, pisanje specijalističkog mišljenja ili otpusnog pisma, prijavu zarazne bolesti ili nuspojava na lijekove, i sl. )

ZDRAVSTVENOJ ADMINISTRACIJI I INSTITUCIJAMA JAVNOG ZDRAVSTVA

 • praćenje i upravljanje performansama zdravstvenog sustava
 • donošenje odluka temeljenih na stvarnim podacima
 • definiranje smjernica i praćenje njihovog korištenja
 • korištenje podataka u statističke svrhe
 • planiranje naprednih rješenja sljedeće generacije temeljenih na podacima koji postoje u sustavu

PACIJENTIMA

 • pristup vlastitim medicinskim podacima
 • aktivniju participaciju u procesima skrbi ili održavanja zdravlja u izravnoj komunikaciji s liječnikom ili putem zahtjeva za obnovu lijeka ili pomagala, naručivanje, izdavanje različitih potvrda, pristup podskupu podataka iz registara i personalizirane preporuke

ZNANSTVENOJ ZAJEDNICI

 • na adekvatan način korištenje podataka u različitim istraživanjima s ciljem poboljšanja zdravstvenih usluga.

Rješenja tvrtke Ericsson Nikola Tesla se nalaze u jezgri Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (www.cezih.hr) temeljem kojeg se Republika Hrvatska već preko deset godina nalazi među najbolje ocijenjenim zemljama u EU po različitim parametrima eZdravstva (npr. Digital decade e-Health indicators development)
  Na vrh stranice