Mobilno zdravstvo - EMH


EMH


Rješenje za udaljeni medicinski nadzor (EMH - Ericsson Mobile Health)

Ericsson Mobile Health (EMH) je sustav za udaljeni medicinski nadzor pacijenata namijenjen mjerenju medicinskih parametara kako kod odraslih pacijenata, tako i kod djece.
 
Sustav EMH je namijenjen mjerenjima na pacijentima u sklopu bolnica i izvan njih.  Primjenjuje se za daljinsku provjeru  pacijenata koji nisu u bolnici, a imaju dugotrajno stabilno medicinsko stanje. Navedene se mjere primjenjuju na odrasle pacijente te na djecu čija je težina u rasponu ≥ 10 kg.
EMH je certificiran sukladno Direktivi Europske Unije za medicinske uređaje (MDD) i ulazi u klasu I.
 
Kroz nekoliko medicinskih parametara kao što su EKG, spirometrija, krvni tlak, brzina otkucaja srca, zasićenje krvi kisikom i količina šećera u krvi, medicinskom osoblju postaje lako dostupan uvid u stanje pacijenata.
 
Sustav EMH je u potpunosti integriran s elektroničkim medicinskim kartonom pacijenta u sklopu bolničkog informacijskog sustava te na taj način pruža medicinskom osoblju u bolnici cjelovitu zdravstvenu informaciju o pacijentu i kada pacijent nije fizički smješten u bolnicu.

Više informacija o EMH rješenju za udaljeni medicinski nadzor potražite na www.ericsson.hr/ericsson-mobile-health-emh

  Na vrh stranice