Godišnji izvještaj 2019.


Nefinancijski izvještaj

Opći izvještaj

 • Osnovni podaci o Ericsson Nikola Tesla Grupi / 6
 • Osnovni naglasci 2019. godina / 8
 • Godišnji izvještaj o stanju Grupe / 9
 • Poslovni model / 12
 • Fokusirana poslovna strategija / 14
 • Poslovne odgovornosti i aktivnosti / 16
 • Proizvodi i usluge / 17
 • Prodaja po tržištima / 18
 • Znanstveno-istraživačke aktivnosti / 20
 • Važni događaji / 22
 • Članstva u asocijacijama / 24
 • Inicijative / 24
 • Ključni financijski pokazatelji u 2019. godini / 25
 • Izjava direktora Financija / 28
 • Informacije za dioničare / 29

Nefinancijski izvještaj

 • O nefinancijskom izvještaju / 34
 • Predani smo ostvarenju globalnih ciljeva / 36
 • Naš pristup društveno odgovornom poslovanju / 38
 • 10 glavnih potrošačkih trendova do 2030. godine – internet osjeta / 40
 • Uključenost svih naših dionika / 42
 • Naše materijalne teme / 44

Poslovna odgovornost

 • Odgovorno poslovanje / 48
 • Korporativno upravljanje / 50
 • Respektiramo ljudska prava / 56
 • Pravo na privatnost / 57
 • Prodajna usklađenost štiti od rizika u međunarodnom poslovanju / 58
 • Antikorupcija / 59
 • Odgovorna nabava / 60
 • Zaštita zdravlja i sigurnost na radu / 62
 • Naši zaposlenici / 64
 • Različitost i uključivost / 68
 • Naš pristup učenju / 69
 • Činjenice i podaci / 70

Odgovornost za okoliš

 • Doprinos suzbijanju klimatskih promjena - dio poslovne strategije / 76
 • Fokus na energetsku učinkovitost i transport / 77
 • „Zelena“ ICT rješenja / 78
 • Odgovornost prema okolišu / 79
 • Potrošnja energenata i vode / 80
 • Dosljedni u održivom gospodarenju otpadom / 81

Društvena odgovornost

 • Društvena odgovornost / 84
 • Mlade pripremamo za digitalno društvo / 85
 • Partnerstvo za društveno-ekonomski razvoj / 87
 • Pomoć zajednici / 89

Ciljevi, dostignuća i indikatori

 • Surađujte s nama / 92
 • Nagrade i priznanja / 93
 • Ciljevi i dostignuća / 94
 • Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja / 95
 • 10 načela Global Compacta / 96
 • GRI index / 97
Revidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća 2019.

 • Izvješće poslovodstva /1-27
 • Konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora
 • 31. prosinca 2019. /28-91
 • Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora
 • 31. prosinca 2019. /92-155  Na vrh stranice