Projekt energetske obnove


Završetkom projekta  “Povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.“ uspješno je dovršena jedna od najvećih energetskih obnova u Hrvatskoj sufinanciranih sredstvima Europske unije pa od početka 2021. godine radimo s energetski bitno unaprijeđenim tehnološkim kapacitetima. Ovim smo projektom još jednom potvrdili svoje strateško usmjerenje na redukciju ugljikovog otiska sukladno Europskom zelenom planu i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda te odgovornost prema okolišu i zajednici u kojoj djelujemo.

Dvije i pol godine nakon ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020., potpisanog u lipnju 2018., započelo je novo razdoblje održivog poslovanja koje karakteriziraju godišnje uštede u potrošnji energije od preko 4,6 milijuna kWh uz istodobno smanjenje emisije CO2 za gotovo 1400 tona.

Usprkos pandemiji i snažnom potresu iz ožujka 2020. koji se dogodio u kritičnoj fazi izvedbe projekta, nakon 18 mjeseci intenzivnih građevinskih i elektroenergetskih radova, naš zagrebački kampus danas izgleda i funkcionira upravo onako kako je predviđeno idejnim planom nastalim još 2017. godine. Ukupna investicija iznosila je 63,5 milijuna kuna, od čega su 17,5 milijuna kuna bespovratna sredstva EU, dok smo ostatak sredstava za energetsku obnovu poslovanja osigurali iz vlastitih izvora.

Projekt smo izveli kroz uspješnu suradnju s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Na energetskoj konsolidaciji proizvodnog pogona, izgradnji glavne toplinsko izmjenjivačke stanice i pripadajuće podstanice te glavne rashladne stanice i vanjskih spojnih cjevovoda, obnovi vanjskih ovojnica dvaju najvećih zgrada, ugradnji novih sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije te postavljanju znatno učinkovitije rasvjete danonoćno je radio tim od ukupno 600 sudionika koji su, unatoč svim nepredviđenim poteškoćama, u dogovorenim rokovima završili ovaj opsežan i koordinacijski iznimno složen posao. Jer, tijekom svih faza izvedbe mi smo radili punim kapacitetom i pružali podršku svojim kupcima u situaciji koju pri pokretanju obnove nitko nije mogao ni zamisliti. U uvjetima koji su bili znatno teži od onih prethodnih godina uspjeli smo iskoristiti bespovratna sredstva EU te uz veliku vlastitu investiciju postići cilj koji je bio jedan od preduvjeta dugoročne održivosti poslovanja.

Tijek projekta i značaj koji smo mu pridavali u svakoj fazi njegove izvedbe možete vidjeti posredstvom fotografija u nastavku, kroz članke objavljene na našem web portalu, u časopisu Komunikacije, na portalu dop.hr  te na našim društvenim mrežama, a posebno kroz kratki video posvećen energetskoj obnovi:

Galerija slika


Odluka o odabiru ponuda


U predmetu nabave „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.“, evidencijski broj nabave: ETK-2018:001127 Uhr, od 18.12.2018., provedene prema postupku za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, naručitelj Ericsson Nikola Tesla d.d., temeljem zaključka Odbora za nabavu, 2. travnja 2019. objavljuje Odluku o odabiru ponuda sljedećih ponuditelja po grupama:

GRUPA 1: Obnova vanjske ovojnice zgrade B01
- Kvantum d.o.o., Ludbreška 3, 40323 Prelog, OIB: 25978174316

GRUPA 2: Ugradnja sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (GVIK) u zgradi B01
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 3: Izgradnja glavne rashladne stanice (GRS) i vanjskih spojnih cjevovoda
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 4: Izgradnja glavne toplinsko izmjenjivačke stanice i toplinske podstanice u zgradama B01 i B10
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 5: Energetska konsolidacija proizvodnog pogona STP-a
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 6: Obnova vanjske ovojnice zgrade B10
- CROTAL d.o.o., Stanka Hondla 9, 43000 Bjelovar, OIB: 84336592852

GRUPA 7: Ugradnja sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (GVIK) u zgradi B10
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 8: Ugradnja nove rasvjete u zgradi B10
- COTRA d.o.o., Ivana Severa 17, 42000 Varaždin, 36080822108

Naručitelj je s odabranim ponuditeljima 23. travnja 2019. sklopio pojedinačne ugovore o nabavi, sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i ponudama ponuditelja, a više o tome pročitajte na sljedećem linku.

Dokument Odluke o odabiru dostupan je na priloženom linku, a informacije o prethodnom tijeku nabave u nastavku stranice.
Ova informacija je, zajedno sa svim pripadajućim dokumentima, objavljena i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Obavijest o nabavi

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.

Broj ugovora: KK.04.1.1.01.0053

Kontakt: Vlatka Lebinac, telefon +38513653186, email: vlatka.lebinac@ericsson.com

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 18.12. 2018.

Rok za dostavu ponuda: 30.01.2019. do 10:00 sati

Predmet ove nabave su radovi na povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.. Radovi uključuju građevinske, obrtničke, strojarske i elektro radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama na lokaciji Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Krapinska 45. Predmetni radovi moraju se izvesti sukladno glavnom projektu „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.“. Radovi uključuju sve potrebne radove i proizvode sukladno tehničkim specifikacijama i troškovnicima za svaku grupu.

Obavijest o nabavi i Poziv na dostavu ponuda s dokumentacijom za nadmetanje uz pripadajuće priloge možete preuzeti ovdje, kao i na odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Obavijest o terminu za dodatni obilazak gradilišta te o prvoj izmjeni i dopuni dokumentacije za nadmetanje

Naručitelj obavještava zainteresirane ponuditelje da je odlučio omogućiti dodatni obilazak gradilišta dana 21. siječnja 2019. u 9:30 sati, uz vodstvo voditelja predmetnog projekta.

Ponuditelje zainteresirane za obilazak molimo za prethodnu najavu na kontakte navedene u točki 1.1.1 Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije do 21. siječnja 2019 u 9h. U najavi molimo navesti koliko osoba će prisustvovati obilasku gradilišta.

Također, kako bi ponuditeljima omogućio podnošenje određenih dijelova ponude na stranom jeziku Naručitelj dopunjuje točku 3.1. Dokumentacije za nadmetanje, a obavještava i o prvoj izmjeni tehničkih specifikacija i troškovnika u Grupi 8.

Sve predmetne dokumente možete preuzeti ovdje, kao i na odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Prethodno savjetovanje

Kako bi što učinkovitije, maksimalno kvalitetno i transparentno izvela projekt Povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d. koji uključuje i postupak nabave velike vrijednosti za građevinske, obrtničke, strojarske i elektro usluge te radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama u Krapinskoj 45 u Zagrebu, kompanija je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranim potencijalnim ponuditeljima.
Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.
  Na vrh stranice