Okoliš


Okoliš i održivost


Rješenja, usluge i proizvodi koji nastaju kao rezultat rada stručnjaka Ericsson Nikola Tesla Grupe nisu štetni za okoliš, štede energiju, unaprjeđuju poslovanje i život ljudi koji ih koriste.

Sve aktivnosti ENT Grupe usklađene su s nacionalnim zakonskim odredbama vezanim uz zaštitu okoliša te s odgovarajućim međunarodnim standardima. Kompanija provodi Politiku kvalitete, zaštite okoliša te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te, između ostalih, posjeduje Certifikat za sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001. U svojim rješenjima koristimo Ericssonove proizvode "dizajna prihvatljivog za okoliš" kako bismo kontrolirali tijek materijala i energije te omogućili kupcima da i oni smanje svoj utjecaj na okoliš. Istodobno, usko surađujemo s našim dobavljačkim lancem te obavljamo sustavni nadzor kako bismo i sa stanovišta okoliša u potpunosti kontrolirali naša rješenja i procese.

 
Kontinuirano provodimo izobrazbu te razvijamo svijest i povećavamo motiviranost naših zaposlenika za praćenje tema iz područja ekologije i racionalnog gospodarenja energijom. Aktivno sudjelujemo u različitim inicijativama usmjerenim na zaštitu okoliša a naši stručnjaci sudjeluju u procesu unaprjeđivanja hrvatskih propisa i prakse čime dajemo svoj puni društveni doprinos brizi za očuvanje okoliša. Kompanija sustavno radi na optimiranju potrošnje svih vrsta energenata o čemu redovito u svom Godišnjem izvještaju informiramo javnost.
 
S obzirom na svoju djelatnost i način rada, kompanija pozitivno utječe na okoliš te značajno smanjuje emisiju ugljikovog dioksida za koju su odgovorne sve ostale industrije. Našim e-rješenjima (e-zdravstvo, e-poziv, e-katastar i zemljišne knjige…) omogućavamo razvoj niskougljičnog gospodarstva te transformiramo suvremenu industriju i društvo. Tehnološko liderstvo te inovativan pristup radu omogućuju nam korištenje brojnih i raznovrsnih aplikacija u vlastitom poslovnom procesu čime, uz poboljšanu učinkovitost, također čuvamo i okoliš. Smatramo da je ovakav sveobuhvatni pristup preduvjet gospodarske konkurentnosti te da ujedno unaprjeđuje i ubrzava poslovne procese uz istodobnu uštedu vremena, novca i prirodnih resursa. Stoga ćemo o našem radu na čuvanju okoliša i nadalje aktivno informirati sve interne i eksterne sudionike te interesne skupine.
 
Upravljanje našim utjecajima na okoliš

Dok pratimo i upravljamo našim utjecajima na okoliš, poput emisije u zrak, smanjenja količine otpada i onečišćenja voda, naša procjena životnog ciklusa proizvoda potvrđuje kako energija koja dolazi od korištenja proizvoda u radu ostaje i dalje naš najznačajniji utjecaj na okoliš. Koristimo Ericssonove proizvode koje karakterizira dizajn prihvatljiv za okoliš kako bismo taj utjecaj sveli na minimum. Također, aktivno upravljamo utjecajima vlastitih operacija na okoliš, uključujući radne prostore i transport. Stoga je kompanija, koristeći uz vlastita i  sredstava Europske unije iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020.”, provela opsežnu energetsku obnovu svog kampusa. Više o projektu koji osigurava godišnje uštede energije od preko 4,6 milijuna kWh te istodobno smanjuje emisiju ugljikovog dioksida za oko 1400 tona ( 50,3 posto po referentnoj jedinici opreme), kao i o izračunima koji su mu prethodili pročitajte na našoj stranici Projekt energetske obnove.

 
Utjecaj Ericssonovih aktivnosti
Ericsson nastoji smanjiti negativne utjecaje vlastitih operacija i aktivnosti na okoliš. Transport proizvoda je najznačajniji,  i tu stavljamo naglasak na smanjenje upotrebe zračnog prijevoza. Također, postavljamo godišnje i višegodišnje ciljeve smanjenja poslovnih putovanja i energetske učinkovitosti i potrošnje.
 
Energetski učinkoviti proizvodi i rješenja
Klimatske promjene, opskrba energijom i sigurnost te povećanje energetskih troškova izvor su rastuće zabrinutosti Ericssona i naših kupaca.  Nudimo razne energetski učinkovite proizvode, rješenja i usluge, kako bismo pomogli našim kupcima u smanjenju njihovih utjecaja na okoliš i kako bismo smanjili ugljični otisak vlastitih aktivnosti.
 
Upravljanje materijalima i učinkovitošću
Radimo s učinkovitim upravljanjem materijalima kako bismo izbjegli opasne tvari i efikasnije koristili naše resurse te smanjili utjecaj proizvodnje na okoliš, koristeći obradu na kraju životnog ciklusa. Kombiniramo proaktivan racionalan prestanak upotrebe opasnih tvari sa znanjem o materijalima sadržanim u našim proizvodima.  Konfliktni minerali su sada također uvršteni na naš Popis tvari zabranjenih i ograničenih za upotrebu.
 
Razumijevanje trendova u ICT-u i ispuštanju ugljika
Budući da promet podacima u mobilnim širokopojasnim mrežama raste, ICT industrija treba povećati energetsku učinkovitost mreža, kako bi ograničila njen doprinos globalnim ispuštanjima ugljikovog dioksida. Ericsson se uključuje u istraživanja o energetskoj potrošnji mreže i porastu količine podataka, kako bi povećao razumijevanje i mapirao buduće trendove potrošnje energije u mobilnim mrežama.
 
Standardizacija
Ericsson pozorno prati tržište vezano za održivost i redovite razvoje širom svijeta te aktivno doprinosi razvoju dobro definiranih standarda koji vode materijale i energetsku učinkovitost te procjenu utjecaja na klimatske promjene.
 

Proširena odgovornost poduzetnika
Svakodnevno se trudimo voditi vlastitim primjerom u poboljšanom energetskom učinku kako bismo smanjili naš ugljični otisak i utjecaje na okoliš. Relevantne analize pokazuju kako najviše utječemo na očuvanje okoliša kada su naši proizvodi, usluge i rješenja u upotrebi te je naša strategija ponuditi vrhunske ICT proizvode, usluge i rješenja s niskom potrošnjom energije i visokim utjecajem na unaprjeđenje života ljudi te razvoj cjelokupnog društva.


 


Kontakt

Perica Bošnjak, povjerenik za otpad
Tel.: + 385 1 365 3964

Jadranka Hajduk, zamjenica povjerenika za otpad
Tel: +385 1 365 3240

Marija Petras Palačić, izvještavanje vezano uz okoliš
Tel.: + 385 1 365 3601

  Na vrh stranice